Sosyal Sorumluluk

Bireylerin gelişiminde katkıda bulunarak kalıcı değerler yaratıyoruz...

Daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek için…

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncülük rolünü üstlenen UTA Grup, bu alandaki desteğini köklü sosyal sorumluluk anlayışıyla sürdürüyor. UTA Grup bugün de ülkemizin ve dünyanın güncel ihtiyaçlarına uygun olarak, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk faaliyetlerine eğitim ve çevre gibi alanlarında devam ediyor.

Eğitim

UTA Grup “Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak” doğrultusunda; okul, yurt, kütüphane gibi kalıcı eserleri toplumumuzun hizmetine sunmakta, eğitim bursları, konferans seminer ve eğitim programları ile toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Çevre

Uta Grup tüm şirket faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışı içinde sürdürmektedir. UTA Grup şirketleri, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çevresel konularda topluma katkıda bulunmanın sorumluluğu bilincindedir. Bu kapsamda, topluluğumuz çevresel konulara ilişkin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

1 2 3 4 5
Tüm Coğrafyada

Tüm Coğrafyada

UTA Grup olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Sosyal Uyum

Sosyal Uyum

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız.

Çevresel Etkiler

Çevresel Etkiler

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Evrensel Sorumluluk

Evrensel Sorumluluk

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında UTA Grup standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.

Bu sosyal sorumluluklar, UTA Grup’un daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.